Formularz zgłoszeniowy

VII Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego

Myślę, więc jestem przedsiębiorcą. Biznes dla nauki, nauka dla biznesu. Jak podbić region, Polskę, Europę, świat” 

24 maja 2017 r.

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

ul. Galicyjska 9, Kraków

 

Witamy na stronie elektronicznej rejestracji na VII Forum Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego.

INFORMACJE O UCZESTNIKU
*
*
*
*
*
*
*
*
OPŁATA REJESTRACYJNA:
123.00 PLN (podana cena zawiera VAT)

Cena obejmuje: wstęp na konferencję, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch, 1 miejsce parkingowe

 

DANE DO FAKTURY:
*
*
*
*
*
*

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Opłatę za udział w konferencji należy uiścić przelewem bankowym na konto:

 

Firma:Targi w Krakowie Sp. z o.o., Galicyjska 9 str., 31-586 Kraków
Bank:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział w Krakowie
Nr konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
NIP
: 6761050090

Tytuł: Imię i Nazwisko uczestnika + 17FORUM1

Ważne:

  • Wstęp na konferencję jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty.
  • W tytule przelewu należy umieścić: swoje Imię i Nazwisko + 17FORUM1
  • W przypadku płatności za większą ilość uczestników, prosimy w tytule przelewu umieścić nazwiska tych osób bądź przesłać pełną listę uczestników na adres zieba@targi.krakow.pl
  • Wszelkie koszty bankowe ponosi uczestnik.

 

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

  • Uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzyma informację zwrotną na adres e-mail podany w formularzu.
  • Podstawą płatności za udział w konferencji jest wystawiona przez Biuro Organizacyjne Konferencji faktura pro-forma, która zostanie przesłana uczestnikowi drogą elektroniczną.
  • W przypadku uregulowania płatności, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni po zaksięgowania wpłaty i wysłana uczestnikowi drogą elektroniczną. Na życzenie faktura może być przekazana podczas konferencji lub wysłana za pośrednictwem poczty.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Konferencji.

Biuro Organizacyjne Konferencji

Aleksandra Zięba
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Kraków, ul. Galicyjska 9
T: + 48 12 651 90 54
F: + 48 12 644 61 41

mail: zieba@targi.krakow.pl

WERYFIKACJA:
*
Administratorem danych osobowych jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewskiej 45, kod pocztowy:02-672, NIP: 5220103609 zarejestrowana w Sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002408. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. Administrator danych oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje zbieranych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody samych posiadaczy danych, z uwzględnieniem zgody wyrażonej powyżej o dotyczącej wyłącznie innych uczestników i partnerów VII Forum Przedsiębiorców Małopolski.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Konferencji.

Aleksandra Zięba, e-mail:  zieba@targi.krakow.pl